Branżowa szkoła I stopnia
Artyści w zawodzie tylko w Korczaku

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu

Województwo Kujawsko-Pomorskie na potrzeby Branżowej Szkoły I Stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków UE:  „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. Ponadto po jego zakończeniu planowana jest realizacja projektu do niego komplementarnego pn. „Eksperci w swojej branży - zdobądź z nami doświadczenie to coś więcej niż uczenie”.

Dzięki przedsięwzięciom uczniowie będą kształcić się w nowych,  wyposażonych w profesjonalny  sprzęt pracowniach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Ponadto  zostaną im stworzone szanse poszerzania kompetencji zawodowych oraz nabywania dodatkowych kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy w zawodach

 • kucharz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie
 • krawiec
 • stolarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • pracownik pomocniczy krawca
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • pracownik pomocniczy 
  obsługi hotelowej

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego