Oferta


KRAWIEC
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych,
• dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
• obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
• wytwarzania wyrobów odzieżowych.


2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: elementy projektowania odzieży, pracownia modelowania, materiałoznawstwo odzieżowe, technologia wytwarzania odzieży, język angielski w usługach krawieckich, prowadzenie działalności gospodarczej w krawiectwie.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest również na terenie szkoły, w pracowni krawieckiej mieszczącej się w budynku internatu na II piętrze.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji w zawodzie krawiec:
– AU.14.– Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, w zawodzie pracownik pomocniczy krawca.
– AU.03. – Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych.

4. Perspektywy zawodowe
Krawiec ma możliwość zatrudnienia: w zakładach usługowych, zakładach przemysłu odzieżowego, szwalniach, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej – własna pracownia krawiecka, a także w teatrach, planach filmowych, szpitalach. Stanowiska pracy: krawiec odzieży – damskiej, męskiej i dziecięcej, przeróbki i naprawa odzieży, krawiec odzieży bieliźnianej i stołowej – bielizna pościelowa oraz dekoracje wnętrz – firany, obrusy i serwety itp.

FRYZJER
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent kształcący się w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
• wykonywania strzyżenia włosów,
• wykonywania stylizacji fryzur.

2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: podstawy fryzjerstwa z elementami BHP, techniki fryzjerskie, stylizacja.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnej pracowni fryzjerskiej.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji:
- Fryzjer – kwalifikacja A.19. – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- Asystent fryzjera – kwalifikacja AU.01. – Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich.

4. Perspektywy zawodowe
Absolwent kształcący się w zawodzie fryzjer/asystent fryzjera może podejmować pracę w różnego rodzaju salonach fryzjerskich.

CUKIERNIK
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
• magazynowania surowców cukierniczych,
• sporządzania półproduktów cukierniczych,
• sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
• dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologie produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, surowce stosowane w cukiernictwie. Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych.

4. Perspektywy zawodowe
Cukiernik może podejmować pracę w cukierniach oraz zakładach produkujących wyroby cukiernicze.

KUCHARZ
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent kształcący się w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przechowywania żywności,
• sporządzania potraw i napojów,
• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na terenie szkoły i obejmuje realizację następujących przedmiotów: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych i na stołówkach w zakładach gastronomicznych zamkniętych.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

4. Perspektywy zawodowe
Kucharz może pracować w zakładach typu otwartego np. w restauracjach, barach, kawiarniach oraz zamkniętego, czyli w różnego rodzaju stołówkach.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania systemów suchej zabudowy,
• wykonywania robót malarskich,
• wykonywania robót tapeciarskich,
• wykonywania robót posadzkarskich,
• wykonywania robót okładzinowych.

2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: budownictwo, technologia robót budowlanych, dokumentacja techniczna.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest na terenie szkoły w pracowni praktycznej oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

4. Perspektywy zawodowe
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może podejmować pracę w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych. Przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
1. Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjścia gości,
• wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

2. Realizowane przedmioty
Kształcenie zawodowe teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły, obejmuje realizację następujących przedmiotów: podstawy hotelarstwa, technologia prac w obiektach hotelarskich, prace pomocnicze w gastronomii hotelowej.
Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w toruńskich obiektach hotelowych różnej kategorii, zaprzyjaźnionych instytucjach oraz szkolnej pracowni hotelarskiej i gastronomicznej.

3. Kwalifikacja
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania kwalifikacji TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

4. Perspektywy zawodowe
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi).

Oferta

Projekt „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego